Industrins uppsving

 jul, 04 - 2019   Handel

Uppsvinget under 1990-talet ” Under 90-talet tog industrin ny fart. Det finns flera faktorer som ligger bakom denna utveckling. För det första var det kronans fall i början av 90-talet. Därmed skapades en stor efterfrågan på svenska varor vilket påverkade exporten mycket positivt. Då en stor del av svenska exporten består av industrivaror drog den […]


Continue Reading


Svensk tillverkningsindustri

 jul, 04 - 2019   Handel

Industrins roll i det näringslivet ” Den svenska tillverkningsindustrin står för ca 20 % av Sveriges näringslivs förädlingsvärde vilket beräknas som en del av BNP. Det är därmed tydligt att industrin har en mycket stor roll i svenskt näringsliv. Den största andelen hittas inom Transportmedel. Av industriproduktionens totala omsättning år 2018 stod Transportmedel för 21,8 […]


Continue Reading