Nyheter

Socionomkonsulter är efterfrågade inom många olika områden idag. De anlitas ofta för att ge råd och stöd till individer, grupper och organisationer. Men vad har du i lön som socionomkonsult? Lönenivån kan variera beroende på erfarenhet och specialisering. Här följer en översikt över lönen för socionomkonsulter. En socionom har en akademisk examen inom socialt arbete, vanligtvis på 3-5 år. Desto mer erfarenhet en socionomkonsult har, desto högre lön kan förväntas. Nyexaminerade socionomer har lägre ingångslöner, medan erfarna konsulter med specialistkompetens kan förhandla om betydligt högre löner.

Anställningsform och arbetsgivare

Socionomkonsulter kan vara anställda i konsultföretag eller arbeta som egna konsulter. Anställda konsulter har ofta fast månadslön, medan frilansande konsulter debiterar per timme. Offentlig sektor betalar i regel något lägre löner än privat sektor. Inom privat sektor finns större möjligheter till bonusar och provision. Inriktningen påverkar också lönenivån. Socionomkonsulter med specialistkompetens inom exempelvis juridik, ekonomi eller psykologi kan ta ut högre timarvoden. Även spetskompetens inom nischade områden såsom krishantering eller mångfald kan ge lönefördelar.

Geografiskt läge påverkar lönen

Bostadsort och arbetsregion påverkar lönen för socionomkonsulter. Storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö ligger i regel högre än mindre orter. Efterfrågan och levnadskostnader i området spelar roll. Pendlingsavstånd till arbetsgivaren kan också påverka lönenivån.

Statistiskt sett tjänar manliga socionomkonsulter i genomsnitt något högre lön än kvinnor. Löneskillnaden minskar dock med stigande ålder och erfarenhet. Högre lön utgår vanligtvis till socionomkonsulter över 35 år med lång erfarenhet.

Förhandling och profilering

Socionomkonsulter bör inte vara rädda för att förhandla om lön. Genom att tydligt marknadsföra sin kompetens och sina meriter kan man motivera högre lönenivåer. Även professionell profilering i digitala kanaler och nätverk ökar möjligheterna till högre lön som frilansande socionomkonsult. Sammantaget varierar lönen för socionomkonsulter. Erfarenhet, specialistkompetens, privat sektor och storstad ger i regel de högsta lönerna. Genom klok förhandling och profilering kan socionomkonsulter öka sina lönenivåer över tid.

Nyheter

Även om själva fenomenet återbäringstjänster är relativt nytt hos gemene man, finns det många sajter som erbjuder cashback tjänster i butiken. Tidigare har det varit mest bloggare och olika jämförelsesajter som fått den stora äran att prova saker och locka kunder till specifika butiker. Nu har det dock blivit ett populärt upplägg att ge tillbaka delar av provisionen direkt till kunderna istället. Men för att få de bästa villkoren och återbäringen bör du ta dig lite tid att jämföra de sajter som erbjuder cashback shopping. Det finns nämligen flera faktorer som skiljer dem åt, och det vore ju tråkigt om du känner dig lurad eller otrygg efter du gjort dina köp.

Läs denna artikel för vidare information i frågan.

Nyheter

Bland alla de aktiviteter man kan ägna sig åt under sin uppväxt, finns det vissa som dragit fler personer än andra. Det har under lång tid varit en gräns mellan flickor och pojkar där många pojkar valt att spela fotboll och flickor istället börjat intressera sig för stall och hästar. Under senare år har det blivit viss uppluckring i dessa gränser och man kan se en hel del flickor som börjar spela fotboll och likaså en del pojkar som väljer att ta ridlektioner.

Det är en bra utveckling där alla kan hitta sitt intresse och få ta del av den träning och undervisning som krävs för att man skall bli bra på sitt intresse.

Nyheter

Nu påbörjas samtalen med fackföreningarna kring de 3 000 till 3 500 jobben som hotas av neddragningarna. Det är främst tillverkningen i Tyskland och Frankrike som påverkas, men det finns även produktion i Storbritannien och Spanien. A380 har länge dragits med förluster. Därför reagerade investerarna positivt på nyheten om neddragningarna och Airbusaktien steg genast 5 procent. Läs mer på uppsalaposten.se