Handel

Har du koll på begreppet?

Vad är en REA egentligen, här kommer svaret:

” Om en butik genomför en cykelrea innebär detta att priset ska vara avsevärt nedsatt under en begränsad period. Detta på produkter som butiken kan erbjuda sina kunder. Det vanligaste är att en cykelbutik har cykelrea när de vill få bort äldre modeller och få plats med nya. Men det kan självklart finnas andra tillfällen som rean används på. Ett exempel är en cykelbutik som vill etablera sig och därmed har cykelrea under de första veckorna efter att man öppnat i de nya lokalerna.

Det som framförallt kännetecknar rea är alltså det lägre priset (mot ordinarie pris) samt att detta enbart får användas under en begränsad tid. ”

Läs om fler begrepp om sänkta priser!

Handel

Uppsvinget under 1990-talet

” Under 90-talet tog industrin ny fart. Det finns flera faktorer som ligger bakom denna utveckling. För det första var det kronans fall i början av 90-talet. Därmed skapades en stor efterfrågan på svenska varor vilket påverkade exporten mycket positivt. Då en stor del av svenska exporten består av industrivaror drog den låga kronan igång branschen. Den andra faktorn var den ökade produktiviteten och effektiviteten inom svensk industri. På grund av de omstruktureringar som genomfördes under 80-talet var man ännu en gång med och konkurrerade om de stora kunderna. Denna utveckling höll i sig fram till 2009 med en stark tillväxt inom både tung industri, skogsindustri och produktion. Men sedan kom ett tungt bakslag. ”

Läs mer om industrins frammarsch!

Handel

Industrins roll i det näringslivet

” Den svenska tillverkningsindustrin står för ca 20 % av Sveriges näringslivs förädlingsvärde vilket beräknas som en del av BNP. Det är därmed tydligt att industrin har en mycket stor roll i svenskt näringsliv. Den största andelen hittas inom Transportmedel. Av industriproduktionens totala omsättning år 2018 stod Transportmedel för 21,8 %. På andraplats kommer stål- och metallframställning på 15,6 %. Därefter kom maskinindustri på 13,7 %. Trävaror och massaindustrin är ca 10 %. Det visar alltså på att klassiska svenska industribranscher fortfarande står sig mycket starkt även om branschen kraftigt korrigerats senaste 30 – 40 åren. Det är även dessa branscher som väger allra tyngst om man ser på svenska exporten. ”

Läs hela inlägget på bloggen!